ساخت انیمیشن

گروه پرمان با دارا بودن استودیوی حرفه ای ساخت انیمیشن، و با بکار گیری سیستم ها و تجهیزات ویژه ساخت انیمیشن آمادگی ساخت انواع انیمیشن در قالب های دو بعدی و سه بعدی را داراست.